…school’s out for summer…

Esimene aasta kõrgharidustee teisel katsel edukalt läbitud! 🙂

Tulemused:

 • Õpingukorraldus ja erialatutvustus: A
 • Sissejuhatus infotöötlusesse: A
 • Matemaatiline analüüs: 3
 • IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid: 5
 • Side alused: 4
 • Andmeturve ja krüptoloogia: 5
 • Filosoofia: 5
 • Füüsika: 2
 • Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika: 5
 • Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine: 5
 • Arvutigraafika: A

Tegemata jäid esialgu Ettevõtte majandusõpetus ja Praktikatutvustus. No eks need saab vast ka nüüd sügisel tehtud. 🙂